logo-big

STRAT so với ETH so sánh

Hiện không có

Về STRAT

 • Tên: Stratis

 • Biểu tượng: STRAT

 • Nguồn cung lưu thông: 143 845 010 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 281

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 796 658,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,031 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,1 %

Về ETH

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 373 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 400 762 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,75 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan