logo-big

ZEN so với AION so sánh

Hiện không có

Về ZEN

 • Tên: Horizen

 • Biểu tượng: ZEN

 • Nguồn cung lưu thông: 13 128 813 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 153

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 105 320,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,96 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,4 %

Về AION

 • Tên: Aion

 • Biểu tượng: AION

 • Nguồn cung lưu thông: 501 505 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 576

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 018 054,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 6,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan