XNO so với FIRO so sánh

Hiện không có

Về XNO

 • Tên Nano

 • Biểu tượng XNO

 • Nguồn cung lưu thông 133 248 300 $

 • Nguồn cung tối đa 133 248 300 $

 • Xếp hạng cmc 170

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 374 214 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,064 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -8,9 %

Về FIRO

 • Tên Firo

 • Biểu tượng FIRO

 • Nguồn cung lưu thông 11 394 619 $

 • Nguồn cung tối đa 21 400 000 $

 • Xếp hạng cmc 510

 • Lưu lượng trong 24h qua 8 652 691,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,027 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -4,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan