logo-big

XNO so với ETC so sánh

Hiện không có

Về XNO

 • Tên: Nano

 • Biểu tượng: XNO

 • Nguồn cung lưu thông: 133 248 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 133 248 300 $

 • Xếp hạng cmc: 241

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 146 736,7 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,55 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,1 %

Về ETC

 • Tên: Ethereum Classic

 • Biểu tượng: ETC

 • Nguồn cung lưu thông: 139 157 650 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc: 24

 • Lưu lượng trong 24h qua: 220 667 670 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan