logo-big

XNO so với DGB so sánh

Hiện không có

Về XNO

 • Tên: Nano

 • Biểu tượng: XNO

 • Nguồn cung lưu thông: 133 248 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 133 248 300 $

 • Xếp hạng cmc: 175

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 022 207,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,6 %

Về DGB

 • Tên: DigiByte

 • Biểu tượng: DGB

 • Nguồn cung lưu thông: 15 853 810 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 165

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 396 686,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,035 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan