logo-big

XMR so với XHV so sánh

Hiện không có

Về XMR

 • Tên: Monero

 • Biểu tượng: XMR

 • Nguồn cung lưu thông: 18 235 418 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 24

 • Lưu lượng trong 24h qua: 84 665 256 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,57 %

Về XHV

 • Tên: Haven Protocol

 • Biểu tượng: XHV

 • Nguồn cung lưu thông: 28 945 869 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 598

 • Lưu lượng trong 24h qua: 155 024,91 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,024 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan