logo-big

WTC so với WABI so sánh

Hiện không có

Về WTC

 • Tên: Waltonchain

 • Biểu tượng: WTC

 • Nguồn cung lưu thông: 80 935 823 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 539

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 053 203,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,56 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,1 %

Về WABI

 • Tên: Wabi

 • Biểu tượng: WABI

 • Nguồn cung lưu thông: 99 999 999 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 639

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 283 315,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,41 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan