TOMO so với KLAY so sánh

Hiện không có

Về TOMO

 • Tên TomoChain

 • Biểu tượng TOMO

 • Nguồn cung lưu thông 92 345 825 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 385

 • Lưu lượng trong 24h qua 5 740 808 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -8,4 %

Về KLAY

 • Tên Klaytn

 • Biểu tượng KLAY

 • Nguồn cung lưu thông 2 985 341 300 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 60

 • Lưu lượng trong 24h qua 48 205 472 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,19 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan