logo-big

SRN so với SNX so sánh

Hiện không có

Về SRN

 • Tên: SIRIN LABS Token

 • Biểu tượng: SRN

 • Nguồn cung lưu thông: 491 820 910 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 378

 • Lưu lượng trong 24h qua: 67,51612 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -5,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,7 %

Về SNX

 • Tên: Synthetix

 • Biểu tượng: SNX

 • Nguồn cung lưu thông: 249 729 650 $

 • Nguồn cung tối đa: 308 069 420 $

 • Xếp hạng cmc: 76

 • Lưu lượng trong 24h qua: 25 454 339 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,051 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,92 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,11 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan