logo-big

QTUM so với AION so sánh

Hiện không có

Về QTUM

 • Tên: Qtum

 • Biểu tượng: QTUM

 • Nguồn cung lưu thông: 104 348 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 107 822 410 $

 • Xếp hạng cmc: 110

 • Lưu lượng trong 24h qua: 41 360 898 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,65 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,8 %

Về AION

 • Tên: Aion

 • Biểu tượng: AION

 • Nguồn cung lưu thông: 501 505 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 594

 • Lưu lượng trong 24h qua: 767 255,39 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan