PSG so với BRG so sánh

Hiện không có

Về PSG

 • Tên Paris Saint-Germain Fan Token

 • Biểu tượng PSG

 • Nguồn cung lưu thông 3 111 216 $

 • Nguồn cung tối đa 20 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 511

 • Lưu lượng trong 24h qua 54 227 665 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 16 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 18 %

Về BRG

 • Tên Bridge Oracle

 • Biểu tượng BRG

 • Nguồn cung lưu thông 8 002 167 200 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 414

 • Lưu lượng trong 24h qua 181 692,15 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -6,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -16 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan