logo-big

NAV so với GRT so sánh

Hiện không có

Về NAV

 • Tên: Navcoin

 • Biểu tượng: NAV

 • Nguồn cung lưu thông: 75 388 566 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 978

 • Lưu lượng trong 24h qua: 958,7894 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,57 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Về GRT

 • Tên: The Graph

 • Biểu tượng: GRT

 • Nguồn cung lưu thông: 8 771 099 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 57

 • Lưu lượng trong 24h qua: 25 205 929 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,53 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 13 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan