logo-big

LUN so với SHIB so sánh

Hiện không có

Về LUN

 • Tên: Lunyr

 • Biểu tượng: LUN

 • Nguồn cung lưu thông: 2 297 853 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2 196

 • Lưu lượng trong 24h qua: 0 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,4 %

Về SHIB

 • Tên: Shiba Inu

 • Biểu tượng: SHIB

 • Nguồn cung lưu thông: 549 063 280 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 14

 • Lưu lượng trong 24h qua: 119 358 540 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan