logo-big

ICX so với AION so sánh

Hiện không có

Về ICX

 • Tên: ICON

 • Biểu tượng: ICX

 • Nguồn cung lưu thông: 945 684 580 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 147

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 111 073,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,021 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 14 %

Về AION

 • Tên: Aion

 • Biểu tượng: AION

 • Nguồn cung lưu thông: 501 505 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 649

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 476 309,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan