logo-big

FTT so với MFT so sánh

Hiện không có

Về FTT

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 328 895 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 11 867 609 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,6 %

Về MFT

 • Tên: Hifi Finance

 • Biểu tượng: MFT

 • Nguồn cung lưu thông: 10 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 273

 • Lưu lượng trong 24h qua: 65 628 735 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 29 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan