logo-big

FTM so với XNO so sánh

Hiện không có

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 66

 • Lưu lượng trong 24h qua: 215 354 770 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 25 %

Về XNO

 • Tên: Nano

 • Biểu tượng: XNO

 • Nguồn cung lưu thông: 133 248 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 133 248 300 $

 • Xếp hạng cmc: 177

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 573 360,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -29 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan