logo-big

CRV so với BRG so sánh

Hiện không có

Về CRV

 • Tên: Curve DAO Token

 • Biểu tượng: CRV

 • Nguồn cung lưu thông: 531 583 330 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 303 030 300 $

 • Xếp hạng cmc: 84

 • Lưu lượng trong 24h qua: 37 538 257 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -8,4 %

Về BRG

 • Tên: Bridge Oracle

 • Biểu tượng: BRG

 • Nguồn cung lưu thông: 8 002 167 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1 229

 • Lưu lượng trong 24h qua: 343 326,29 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,65 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan