logo-big

CRO so với CHSB so sánh

Hiện không có

Về CRO

 • Tên: Cronos

 • Biểu tượng: CRO

 • Nguồn cung lưu thông: 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 869 518 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -9,6 %

Về CHSB

 • Tên: SwissBorg

 • Biểu tượng: CHSB

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 110

 • Lưu lượng trong 24h qua: 196 307,89 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan