logo-big

BUSD so với ETC so sánh

Hiện không có

Về BUSD

 • Tên: Binance USD

 • Biểu tượng: BUSD

 • Nguồn cung lưu thông: 21 042 230 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 336 333 500 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,012 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,045 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,075 %

Về ETC

 • Tên: Ethereum Classic

 • Biểu tượng: ETC

 • Nguồn cung lưu thông: 137 079 440 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc: 22

 • Lưu lượng trong 24h qua: 523 794 240 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan