logo-big

BTM so với REV so sánh

Hiện không có

Về BTM

 • Tên: Bytom

 • Biểu tượng: BTM

 • Nguồn cung lưu thông: 1 784 156 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 2 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 484

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 145 966,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -8,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2 %

Về REV

 • Tên: Revain

 • Biểu tượng: REV

 • Nguồn cung lưu thông: 85 061 486 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 375

 • Lưu lượng trong 24h qua: 359 539,54 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan