logo-big

BRG so với VLX so sánh

Hiện không có

Về BRG

 • Tên: Bridge Oracle

 • Biểu tượng: BRG

 • Nguồn cung lưu thông: 8 002 167 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1 224

 • Lưu lượng trong 24h qua: 516 208,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5 %

Về VLX

 • Tên: Velas

 • Biểu tượng: VLX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 385 330 700 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 289

 • Lưu lượng trong 24h qua: 697 862,31 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,89 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 15 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan