logo-big

BRG so với SFP so sánh

Hiện không có

Về BRG

 • Tên: Bridge Oracle

 • Biểu tượng: BRG

 • Nguồn cung lưu thông: 8 002 167 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1 201

 • Lưu lượng trong 24h qua: 584 250,12 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,036 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,7 %

Về SFP

 • Tên: SafePal

 • Biểu tượng: SFP

 • Nguồn cung lưu thông: 108 166 670 $

 • Nguồn cung tối đa: 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 329

 • Lưu lượng trong 24h qua: 18 815 160 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,048 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -23 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan