BRG so với CRV so sánh

Hiện không có

Về BRG

 • Tên Bridge Oracle

 • Biểu tượng BRG

 • Nguồn cung lưu thông 8 002 167 200 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 390

 • Lưu lượng trong 24h qua 163 797,88 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -14 %

Về CRV

 • Tên Curve DAO Token

 • Biểu tượng CRV

 • Nguồn cung lưu thông 527 954 690 $

 • Nguồn cung tối đa 3 303 030 300 $

 • Xếp hạng cmc 66

 • Lưu lượng trong 24h qua 141 316 080 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -7,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan