logo-big

BAND so với GVT so sánh

Hiện không có

Về BAND

 • Tên: Band Protocol

 • Biểu tượng: BAND

 • Nguồn cung lưu thông: 122 526 570 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 136

 • Lưu lượng trong 24h qua: 32 351 900 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -4,8 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,7 %

Về GVT

 • Tên: Genesis Vision

 • Biểu tượng: GVT

 • Nguồn cung lưu thông: 4 426 883 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 526

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 902,7924 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -9,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 35 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan