logo-big

AXS so với DOT so sánh

Hiện không có

Về AXS

 • Tên: Axie Infinity

 • Biểu tượng: AXS

 • Nguồn cung lưu thông: 99 854 114 $

 • Nguồn cung tối đa: 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 56

 • Lưu lượng trong 24h qua: 39 211 382 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,3 %

Về DOT

 • Tên: Polkadot

 • Biểu tượng: DOT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 141 392 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 193 696 030 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,046 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan