logo-big

ATOM so với AION so sánh

Hiện không có

Về ATOM

 • Tên: Cosmos

 • Biểu tượng: ATOM

 • Nguồn cung lưu thông: 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 21

 • Lưu lượng trong 24h qua: 627 164 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6 %

Về AION

 • Tên: Aion

 • Biểu tượng: AION

 • Nguồn cung lưu thông: 501 505 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 596

 • Lưu lượng trong 24h qua: 702 152,15 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,82 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan