logo-big

AION so với USDT so sánh

Hiện không có

Về AION

 • Tên: Aion

 • Biểu tượng: AION

 • Nguồn cung lưu thông: 501 505 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 664

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 170 468,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,62 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,3 %

Về USDT

 • Tên: Tether

 • Biểu tượng: USDT

 • Nguồn cung lưu thông: 68 028 597 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 3

 • Lưu lượng trong 24h qua: 36 384 257 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,00035 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,0028 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,0073 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan