AION so với MATIC so sánh

Hiện không có

Về AION

 • Tên Aion

 • Biểu tượng AION

 • Nguồn cung lưu thông 501 505 080 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 622

 • Lưu lượng trong 24h qua 867 822,56 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,8 %

Về MATIC

 • Tên Polygon

 • Biểu tượng MATIC

 • Nguồn cung lưu thông 8 035 303 900 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 14

 • Lưu lượng trong 24h qua 469 841 870 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan