logo-big

ADA so với GRS so sánh

Hiện không có

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 593 679 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 385 884 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,93 %

Về GRS

 • Tên: Groestlcoin

 • Biểu tượng: GRS

 • Nguồn cung lưu thông: 81 831 539 $

 • Nguồn cung tối đa: 105 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 493

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 832 485,7 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan