logo-big

ADA so với AION so sánh

Hiện không có

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 239 996 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 618 504 730 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,89 %

Về AION

 • Tên: Aion

 • Biểu tượng: AION

 • Nguồn cung lưu thông: 501 505 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 593

 • Lưu lượng trong 24h qua: 772 855,82 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,71 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan