logo-big

XCH so với FTT so sánh

Hiện không có

Về XCH

 • Tên: Chia

 • Biểu tượng: XCH

 • Nguồn cung lưu thông: 5 757 151 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 131

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 764 182,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,015 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,2 %

Về FTT

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 328 895 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 088 348 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan