logo-big

BitShares (BTS) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,003 USD 0,64%

0,00000005 BTC 0,64%

Vốn hóa thị trường
9,678,090 $
Lưu lượng trong 24h qua
21,644 $
  • Tên: BitShares

  • Biểu tượng: BTS

  • Nguồn cung lưu thông: 0 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Giá: 0,003301 $

  • Lưu lượng trong 24h qua: 21643.6 $

  • Vốn hóa thị trường: 9.678 M $

  • Phần trăm thay đổi 24h: 0,64 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp