logo-big

Cách thức hoạt động

01

Chọn đơn vị tiền tệ

Dưới đây là năm bước đơn giản để giao dịch tiền điện tử với Godex. Ví dụ: hãy hoán đổi Bitcoin và Ethereum. Trong trường "Bạn gửi", hãy chọn "BTC" từ trìnđơn thả xuống và nhập số tiền bạn muốn đổi. Sau đó, trong trường "Bạn nhận", hãy chọn "ETH". Sau đó, trường "Bạn nhận" sẽ tự động tính toán số tiền bạn sẽ nhận được. Sau đó nhấp vào nút "Giao dịch".

step_01_title

02

Nhập địa chỉ ví

Điền vào trường "Địa chỉ đích" với địa chỉ Ethereum của bạn. Điền vào trường "địa chỉ đích" với địa chỉ Ethereum của bạn. Kiểm tra tất cả các thông tin cẩn thận và nhấp vào "Giao dịch".

step_02_title

03

Đang đợi tiền gửi

Godex sẽ tạo địa chỉ gửi Bitcoin cho bạn. Gửi số lượng tiền điện tử cần thiết của bạn và sau khi chúng tôi nhận được tiền của bạn, quá trình giao dịch sẽ bắt đầu.

step_03_title

04

Confirmation

Your deposit has appeared on the network, but it takes some time for the miners to confirm the transaction and include it in the blockchain. This time depends on the network load and the transaction fee.

step_06_title

05

Giao dịch

Hãy để Godex thực hiện tất cả công việc tìm kiếm tỷ giá tốt nhất trên thị trường và xử lý giao dịch nhanh nhất có thể. ETH của bạn sẽ được gửi đến bạn chỉ sau vài phút.

step_04_title

06

Đã hoàn thành

Sau khi giao dịch xong, bạn có thể xem chi tiết kết quả trên trang "Đã hoàn thành". Đăng ký ư? Đặt giới hạn hoặc thu thập dữ liệu của bạn? Chúng tôi không làm thế ở đây. Đơn giản là thế. Đơn giản, nhanh gọn và đáng tin cậy.

step_05_title