BTC sang XRP Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 119 012 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 35 786 352 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,9 %

Về Ripple

 • Tên Ripple

 • Biểu tượng XRP

 • Nguồn cung lưu thông 49 139 217 000 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 6

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 042 606 700 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,5 %

BTC sang XRP Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp