logo-big

Basic Attention Token (BAT) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,288 USD -0,65%

0,00001255 BTC 1,2%

Vốn hóa thị trường
429,307,363 $
Lưu lượng trong 24h qua
116,127,491 $
  • Tên: Basic Attention Token

  • Biểu tượng: BAT

  • Nguồn cung lưu thông: 1 492 867 000 $

  • Nguồn cung tối đa: 1 500 000 000 $

  • Xếp hạng cmc: 93

  • Lưu lượng trong 24h qua: 116 127 490 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -0,48 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: -0,65 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,5 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp