ZEC sang BTC Giao dịch

Hiện không có

Về Zcash

 • Tên Zcash

 • Biểu tượng ZEC

 • Nguồn cung lưu thông 15 074 506 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 50

 • Lưu lượng trong 24h qua 114 094 340 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,9 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -14 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -18 %

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 125 587 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 31 326 842 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,57 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -8,8 %

ZEC sang BTC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp