logo-big

Terra (LUNA) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0 USD -1,84%

0,00000001 BTC -1,8%

Vốn hóa thị trường
1,086,751,866 $
Lưu lượng trong 24h qua
85,685,843 $
  • Tên: Terra

  • Biểu tượng: LUNA

  • Nguồn cung lưu thông: 5 975 001 900 000 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Xếp hạng cmc: 51

  • Lưu lượng trong 24h qua: 85 685 843 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -0,15 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,6 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp