logo-big

Tùy chỉnh tiện ích con của bạn

Tiện ích con iframe

Tiện ích con này cung cấp giao diện giao dịch trong iframe HTML. Tiện ích con có thể được dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào bạn cần. Liên hệ với chúng tôi để tải phiên bản tiện ích con được bản địa hóa cho khu vực của bạn.

Widget type

Tiền thanh toán mặc định

Tiền đích

Số tiền thanh toán mặc định (tùy chọn)

Widget

i Đây chỉ là ví dụ. Để sử dụng đầy đủ widget, hãy truy cập mục Affiliate Cabinet

TRÌNH DUYỆT TAB TIỆN ÍCH CON MỚI

Nút này sẽ mở một tiện ích con trong tab trình duyệt mới.

Widget type

Tiền thanh toán mặc định

Tiền đích

Số tiền thanh toán mặc định (tùy chọn)

Chữ

Màu

i Đây chỉ là ví dụ. Để sử dụng đầy đủ widget, hãy truy cập mục Affiliate Cabinet