logo-big

EOS (EOS) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,865 USD 2,05%

0,00001300 BTC 2,05%

Vốn hóa thị trường
930,389,852 $
Lưu lượng trong 24h qua
3,847,041 $
  • Tên: EOS

  • Biểu tượng: EOS

  • Nguồn cung lưu thông: 0 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Giá: 0,8645 $

  • Lưu lượng trong 24h qua: 3.847 M $

  • Vốn hóa thị trường: 930.39 M $

  • Phần trăm thay đổi 24h: 2,1 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp