logo-big

BNT sang BLZ Giao dịch

Hiện không có

Về Bancor Network Token

 • Tên: Bancor Network Token

 • Biểu tượng: BNT

 • Nguồn cung lưu thông: 198 857 640 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 254

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 651 691 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,5 %

Về Bluzelle

 • Tên: Bluzelle

 • Biểu tượng: BLZ

 • Nguồn cung lưu thông: 340 999 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 532

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 755 691 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,84 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,2 %

BNT sang BLZ Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp