logo-big

Tron (TRX) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,114 USD 0,99%

0,00000171 BTC 0,99%

Vốn hóa thị trường
9,717,566,094 $
Lưu lượng trong 24h qua
11,789,349 $
  • Tên: Tron

  • Biểu tượng: TRX

  • Nguồn cung lưu thông: 0 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Giá: 0,11355667 $

  • Lưu lượng trong 24h qua: 11.789 M $

  • Vốn hóa thị trường: 9.718 B $

  • Phần trăm thay đổi 24h: 0,99 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp