logo-big

FTT so với BAT so sánh

Hiện không có

Về FTT

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 328 895 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 21 402 850 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6 %

Về BAT

 • Tên: Basic Attention Token

 • Biểu tượng: BAT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 490 121 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 96

 • Lưu lượng trong 24h qua: 51 060 564 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan