logo-big

Ontology (ONT) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,361 USD 5,16%

0,00000539 BTC 5,16%

Vốn hóa thị trường
278,138,898 $
Lưu lượng trong 24h qua
28,112,046 $
  • Tên: Ontology

  • Biểu tượng: ONT

  • Nguồn cung lưu thông: 0 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Giá: 0,36053 $

  • Lưu lượng trong 24h qua: 28.112 M $

  • Vốn hóa thị trường: 278.139 M $

  • Phần trăm thay đổi 24h: 5,2 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp