logo-big

Neo (NEO) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

17,739 USD 0,11%

0,00028590 BTC 0,11%

Vốn hóa thị trường
1,102,134,621 $
Lưu lượng trong 24h qua
8,727,990 $
  • Tên: Neo

  • Biểu tượng: NEO

  • Nguồn cung lưu thông: 0 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Giá: 17,7389 $

  • Lưu lượng trong 24h qua: 8.728 M $

  • Vốn hóa thị trường: 1.102 B $

  • Phần trăm thay đổi 24h: 0,11 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp