logo-big

NEAR Protocol (NEAR) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

2,525 USD 0,72%

0,00010655 BTC -1,35%

Vốn hóa thị trường
2,150,364,057 $
Lưu lượng trong 24h qua
146,265,266 $
  • Tên: NEAR Protocol

  • Biểu tượng: NEAR

  • Nguồn cung lưu thông: 851 545 430 $

  • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

  • Xếp hạng cmc: 31

  • Lưu lượng trong 24h qua: 146 265 270 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -0,41 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: 0,72 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,3 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp