logo-big

SOL so với AAVE so sánh

Hiện không có

Về SOL

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 363 711 940 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 16

 • Lưu lượng trong 24h qua: 289 687 540 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,4 %

Về AAVE

 • Tên: Aave

 • Biểu tượng: AAVE

 • Nguồn cung lưu thông: 14 093 193 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 47

 • Lưu lượng trong 24h qua: 73 339 142 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan