logo-big

ZIL sang ETH Giao dịch

Hiện không có

Về Zilliqa

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 15 867 699 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 97

 • Lưu lượng trong 24h qua: 21 002 607 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,48 %

Về Ethereum

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 120 175 840 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 931 401 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,79 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp