CHZ so với VET so sánh

Hiện không có

Về CHZ

 • Tên Chiliz

 • Biểu tượng CHZ

 • Nguồn cung lưu thông 6 000 387 500 $

 • Nguồn cung tối đa 8 888 888 900 $

 • Xếp hạng cmc 46

 • Lưu lượng trong 24h qua 638 487 020 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,98 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,033 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 42 %

Về VET

 • Tên VeChain

 • Biểu tượng VET

 • Nguồn cung lưu thông 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc 33

 • Lưu lượng trong 24h qua 84 756 744 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,77 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -10 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan