logo-big

Marlin (POND) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,01 USD 2,99%

0,00000045 BTC 2,76%

Vốn hóa thị trường
83,410,208 $
Lưu lượng trong 24h qua
4,744,244 $
  • Tên: Marlin

  • Biểu tượng: POND

  • Nguồn cung lưu thông: 8 087 376 000 $

  • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

  • Xếp hạng cmc: 291

  • Lưu lượng trong 24h qua: 4 744 244 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: 0,13 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: 3 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp