logo-big

Travala.com (AVA) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

0,697 USD -1,53%

0,00003012 BTC -0,04%

Vốn hóa thị trường
36,331,700 $
Lưu lượng trong 24h qua
1,786,834 $
  • Tên: Travala.com

  • Biểu tượng: AVA

  • Nguồn cung lưu thông: 52 140 809 $

  • Nguồn cung tối đa: 61 011 389 $

  • Xếp hạng cmc: 472

  • Lưu lượng trong 24h qua: 1 786 834 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: -3,3 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: -1,5 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,2 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp